کاشت مو در تبریز ، مشاوره کاشت مو در تبریز از جمله خدمات کلینیک حکیمان به عنوان مرکز کاشت مو در تبریز میباشد.

درباره دکتر مهین اتابکی

خانم دکتر مهین اتابکی (متخصص، مو، زیبایی، لیزر و کاشت مو)

در سال 1345 وارد دانشکده پزشکی تبریز شده و در سال 1352 فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی شده است و بعد از گذراندن دوره طرح مربوطه وارد دوره تخصصی پوست و مو زیبایی و لیزر شده و در سال 1360 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رشته تخصصی پوست و مو زیبایی و لیزر فارغ شده و سپس بورد تخصصی رشته مربوطه را از وزارت علوم تهران دریافت کرده اند.بعد از گذراندن دوره طرح در شهرستان مراغه تا سال 1381 در آنجا مشغول به طبابت بوده و از سال 1382 به تبریز انتقال پیدا کردند.در این مدت علاوه بر فعالیت در مطب ، در زمینه کاشت مو درکلینیک کاشت مو فائق به مدت 10 فعالیت چشم گیری داشته و مجوزکاشت مو از انجمن پوست کشور دریافت نموده اند.در سال 1394 درمانگاه تخصصی پوست و مو حکیمان را به همراه خانم دکتر معیری افتتاح کرده و در این کلینیک به عنوان مسئول فنی وپزشک متخصص پوست .مو .لیزر و کاشت مو شروع به فعالیت نموده اند.